Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ giải trí, tin tức giải trí F5S thuộc sở hữu của công ty phát triển công nghệ Sun Fresh có các chính sách như sau :

Chính sách người dùng :

  • Bạn phải trên 13 tuổi để sử dụng ứng dụng
  • Đối với các ứng dụng động ( Người dùng có thể truyền text, hình ảnh, dữ liệu vào ứng dụng ), các thông tin mà bạn truyền vào ứng dụng không được liên quan đến chính trị, tôn giáo, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Quyền phân phối, quản lý dữ liệu:

  • Chúng tôi có quyền xóa, sửa, bất kỳ nội dụng nào của Apps F5S
  • Các thông tin mà Apps truy xuất ra là công khai
  • Chúng tôi không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin mật, như email, số điện thoại…và không bao giờ lưu trữ dữ liệu riêng của bạn trên máy chủ của chúng tôi
  • Tất cả dữ liệu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp từ mỗi Apps , đều chỉ dùng để cấu thành và truy xuất ra 1 sản phẩm có tính chất giải trí.

Không cung cấp thông tin nào cho Apps của chúng tôi nếu bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn có yêu cầu, hoặc khiếu nại về App đang làm phiền hoặc gây rối cho bạn, xin vui lòng liên hệ để chúng tôi xử lý :

Thông tin liên hệ :

Công ty : Sun Fresh Co., Ltd

Email : sunfresh.vn@gmail.com

Trang Chủ