Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ giải trí, tin tức giải trí, ứng dụng tiện ích F5S thuộc sở hữu của công ty phát triển công nghệ SuFresy có các chính sách như sau :

Chính sách người dùng :

  • Bạn phải trên 13 tuổi để sử dụng ứng dụng
  • Đối với các ứng dụng động ( Người dùng có thể truyền text, hình ảnh, dữ liệu vào ứng dụng ), các thông tin mà bạn truyền vào ứng dụng không được liên quan đến chính trị, tôn giáo, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Quyền phân phối, quản lý dữ liệu:

  • Chúng tôi có quyền xóa, sửa, bất kỳ nội dụng nào của ứng dụng
  • Các thông tin mà ứng dụng truy xuất ra là công khai
  • Chúng tôi không bao giờ lưu trữ dữ liệu riêng của bạn trên máy chủ của chúng tôi, như email, số điện thoại… (Trừ khi bạn cho phép)
  • Tất cả dữ liệu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp từ mỗi ứng dụng, đều chỉ dùng để cấu thành và truy xuất ra 1 sản phẩm có tính chất giải trí.

Cách thức hoạt động khi bạn đăng nhập bằng Facebook:

  • 1) Khi bạn đăng nhập bằng nút đăng nhập trên ứng dụng, ứng dụng sẽ dẫn bạn đến trang Facebook
  • 2) Khi bạn chấp nhận đăng nhập, Facebook sẽ trả về 1 ID cho ứng dụng
  • 3) Quay trở lại ứng dụng, ID mà Facebook tạo ra sẽ được dùng làm mã định danh của bạn, liên kết với những dữ liệu của bạn đã có trên ứng dụng và lưu lại vào trung tâm dữ liệu trên máy chủ
  • ứng dụng chỉ lấy ID của bạn để làm khóa định danh, không có bất kỳ mục đích khác.

Không cung cấp thông tin nào cho ứng dụng của chúng tôi nếu bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn có yêu cầu, vd như xóa dữ liệu của mình trong máy chủ, hoặc khiếu nại về ứng dụng đang làm phiền hoặc gây rối cho bạn, xin vui lòng liên hệ để chúng tôi xử lý :

Thông tin liên hệ :

Công ty : SuFresh Co., Ltd
Email: [email protected]
Phone: 0899.325.555
Fanpage: https://www.facebook.com/gt.f5s

Trang Chủ