Loading...

CHAT VỚI NGƯỜI LẠ

Hãy tôn trọng mọi người khi tham gia phòng chat

Phòng chat chung có quy định chung, mọi hoạt động của phòng chat nằm dưới sự điều hành của BossAdmin phòng

🎙 Hướng dẫn :

Nhập tên bài hát (Thêm khóa beat vào sau) > Tìm > Đăng ký

Hát chay(dành cho máy yếu, mạng yếu, mở beat tại máy, truyền qua micro), nhập none (in thường) > Tìm > Đăng ký

Chờ đến lượt > Bắt đầu live

Có thể Hủy đăng ký hoặc Dừng live

Người hát có thể điều chỉnh âm lượng beat và micro

Người nghe có thể tắt âm tại nút icon

Tặng điểm và cho người live tại nút icon

Tìm
Loading...
Xem bói | Chính sách quyền riêng tư