×
Loading...
App chạy tốt nhất trên trình duyệt Chrome của Google

CHATF5S.CLUB

🎙 Hướng dẫn :

Nhập URL video youtube > Chạy > Đăng ký

Hát chay(dành cho mạng yếu, mở beat tại máy, truyền qua micro), nhập none (in thường) > Tìm > Đăng ký

Chờ đến lượt > Bắt đầu live

Có thể Hủy đăng ký hoặc Dừng live

Người hát có thể điều chỉnh âm lượng beat và micro

Người nghe có thể tắt âm tại nút icon

Tặng điểm và cho người live tại nút icon

Tìm Chạy
Chính sách quyền riêng tư

Phát hiện chặn quảng cáo!

Bạn đang sử dụng chặn quảng cáo trên app, hãy tắt chặn quảng cáo để ủng hộ app duy trì máy chủ và tiếp tục sử dụng.

Toogle
Đóng